Zwitserleven retourgegevens begin 2018

Zwitserleven retourgegevens begin 2018

Met de wijziging van de pensioenrichtleeftijd, wijzigt er bij Zwitserleven ook het een en ander in de pensioencontracten van LifeTime en VACTAS.

Voor LifeTime zal de impact niet zo groot zijn, maar voor VACTAS wel. Zo zal VACTAS begin 2018 op ‘mutatiestop’ gaan. Pensioencontracten worden dan aan een nieuw contractnummer gekoppeld. Zwitserleven zal dit, in samenwerking met Benefits-Plaza, zo snel mogelijk realiseren. In Benefits-Plaza kan gemuteerd worden op de oude contracten, die vervolgens verwerkt zullen worden door Zwitserleven. Dat betekent dat er in eerste instantie nog ‘onjuiste’ gegevens uit de retourgegevens kunnen terugkomen. Deze premies komen op de nota en worden vooralsnog in rekening gebracht. Zwitserleven zal er echter zorg voor dragen dat dit gecorrigeerd wordt.

Heeft u al van de nieuwe privacywet, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehoord? En zo ja, bent u al bezig met de voorbereidingen die daarmee samenhangen?