Wijziging pensioenleeftijd

Per 1 januari 2018 verandert de pensioengerechtigde leeftijd van 67 naar 68 jaar en is een nieuw staffelbesluit van kracht.

Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor de prolongatie van de instellingen. Wanneer er een nieuw contractnummer van toepassing is, dan dient het oude contract afgesloten en ‘verlengd’ te worden. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk om een afspraak te maken. Tijdens dit telefonische consult  loopt een applicatiespecialist samen met u de verschillende stappen door. In de  SharePoint-omgeving van Benefits-Plaza kunt u de handleidingen raadplegen.