Verschil in de kostenberekening pensioenaanvulling bij enkele Zwitserleven relaties

Vanuit Zwitserleven kunnen wij melden dat het bekend is dat voor een beperkt aantal werkgevers de kosten voor pensioenaanvulling niet correct worden weergegeven in Benefits-Plaza. In de interface wordt een andere waarde gesynchroniseerd vanuit Zwitserleven dan door hen op de rekening courant wordt gezet.

Helaas blijkt voor Zwitserleven op dit moment geen adequate oplossing voorhanden om dit op te lossen. Omdat de betreffende pensioencontracten binnen afzienbare tijd expireren, waarna bij een eventuele verlenging deze specifieke kosten niet meer van toepassing zijn, is het een situatie die zich steeds minder vaak voor zal doen. U kunt dit binnen Benefits-Plaza afvangen door in het mutatiebeheer de gewenste actie uit te voeren.