Nabestaandenpensioen o.b.v. middelloon-systematiek

Recentelijk is geconstateerd dat Zwitserleven, n.a.v. de wettelijke aanpassingen per 2015, binnen de beschikbare premie- (DC) regelingen, het nabestaandenpensioen volgens de middelloon-systematiek gaan berekenen.

De middelloon-systematiek wordt reeds toegepast in Benefits-Plaza, maar nog niet binnen een beschikbare premie-contract.
Nu is het enkel mogelijk om het nabestaandenpensioen te berekenen o.b.v. de eindloon-systematiek.

Om tot de juiste uitkomsten te komen zal de huidige berekeningsmethode zo spoedig mogelijk worden uitgebreid. Naar verwachting zal deze uitbreiding in de release van februari toegevoegd zijn.