Prolongeren van de instellingen meerdere werkgevers tegelijkertijd

We naderen het einde van het jaar 2018. In december starten wij met de voorbereidingen voor een soepele overgang naar 2019. Hiervoor wordt op dit moment nog een nieuwe functionaliteit gerealiseerd waarbij alle regelinginstellingen van alle werkgevers tegelijk geprolongeerd kunnen worden naar een nieuw jaar.

We zullen dit in de week van 17 december naar productie brengen waarna u dit kunt gebruiken. Ieder jaar moeten in Benefits-Plaza, aan de hand van nieuwe kerncijfers, de algemene instellingen voor het nieuwe jaar worden toegevoegd en de standaard verzekeraars worden aangepast. Denk hierbij aan de franchises, ANW-bedragen en maximum pensioengevend loon. Deze waarden worden door Benefits-Plaza op Benefits-Plaza niveau aangepast, zodra deze waarden officieel bekend zijn. Naar verwachting is dit rond 17 december 2018 en kunt u uw instellingen prolongeren. U krijgt hier nog apart bericht over wanneer dit is uitgevoerd.

Middels het prolongeren zorgt u ervoor dat de verzekerde aanspraken en premies van de collectiviteiten voor het jaar 2019 correct berekend kunnen worden. Op de Sharepoint-omgeving van Benefits-Plaza treft u de uitgebreide handleiding voor het prolongeren van de instellingen aan. Indien nodig, kunt u een telefonisch consult inplannen om u te laten begeleiden bij het prolongeren.