Polisadministratie en automatisch rappelleren

Alle doorgevoerde mutaties worden automatisch opgeslagen in de Polisadministratie. Zo kunt u als adviseur op één plek de openstaande mutaties per werkgever inzien voor optimaal overzicht. Benefits-Plaza rappelleert automatisch voor u bij de verzekeraar voor verwerking van de mutaties. Veel verzekeraars hebben hun ongenoegen geuit dat men ten onrechte wordt gerappelleerd. Het is aan u als adviseur om afgehandelde mutaties in de polisadministratie bij te werken. Door automatisch te rappelleren wordt de verzekeraar gericht gewezen op de daadwerkelijk openstaande mutaties. Wij komen binnenkort met een software aanpassing dat de verzekeraar niet zomaar automatisch wordt gerappelleerd.