Nieuwsbrief september: Wat staat er op de Agenda?

Minder administratie en kostenbesparing staat bij ons centraal. We zijn continu bezig met het verbeteren van ons platform. Lees hier waar we de komende tijd mee aan de slag gaan.

Clinic verzuim,polisadministratie en prolongatie

Met de uitbreiding van de verzuim module organiseert Benefits-Plaza een clinic. Tijdens de clinic wordt er uitgebreid aandacht besteed hoe de functionaliteit te gebruiken. Op verzoek van de gebruikers wordt de polisadministratie, koppelingen met verzekeraars en de prolongatie 2016 ook behandelt in deze clinic.
De clinic zal plaats vinden op kantoor bij Benefits-Plaza in Rotterdam. U kunt zich inschrijven via de website van Benefits-Plaza, Klik hier.

Koppeling Allianz

Met de realisatie van de interface tussen Benefits-Plaza en ILIAS, portaal van Allianz, zal de gegevensaanlevering STP verwerkt worden. Tevens zal Benefits-Plaza ook retour gegevens ontvangen, zoals NAW, kapitalen, premies e.d.
Realisatie Q4 2015.

Uitbreiding koppeling Nationale Nederlanden

De huidige interface met Nationale Nederlanden (NN) wordt op verzoek van NN uitgebreid. Mutaties zoals een waarde overdracht en echtscheiding zullen middels de huidige koppeling gecommuniceerd worden naar de verzekeraar.
Realisatie Q4 2015

Uitbreiding eigen bijdrage

Op dit moment wordt de eigen bijdrage van werknemer binnen de collectiviteit geadministreerd. Net zoals het onderdeel “kosten”, wordt de eigen bijdrage los van de collectiviteit getrokken in een geheel eigen tabblad. Daarbij worden verschillende varianten van de eigen bijdrage mogelijk gemaakt.
Realisatie Q1 2016