Administratieve en controle werkzaamheden: zelf doen of uitbesteden?

Zoals u weet vragen administratieve en controle werkzaamheden veel tijd, het is arbeidsintensief. Hierdoor heeft u als adviseur minder aandacht en tijd voor advies en bemiddeling. Voor veel adviseurs dringt zich daardoor de vraag op of ze dit zelf moeten doen of dat ze dit beter uit kunnen besteden. Lees hier hoe klanten erover denken (hyperlink)

Onze klanten kwamen vorig jaar met de vraag of ze hun administratieve en controle werkzaamheden niet konden uit besteden aan Benefits-Plaza. Zij wilden meer focus leggen op advies en bemiddeling. Omdat wij alléén het Employee Benefits platform ontwikkelen, is Benefits-Control ontstaan. Met Benefits-Control delen wij onze technologie, kennis en expertise. Hierdoor kan Benefits-Control voor een zeer lage kostprijs de administratieve en controle werkzaamheden uit naam van de adviseur doen. Dit is volgens de klanten van Benefits-Control dé oplossing om meer grip te krijgen op fase 1 en fase 2 in de pensioencyclus, want fase 3 wordt voor u gedaan. Lees hier uw voordelen.