Nieuwsbrief januari: Wat staat er op de agenda?

Minder administratie en kostenbesparing staat bij ons centraal, daarom zijn we continu bezig met het verbeteren van ons platform. Lees hier waar we de komende tijd mee aan de slag gaan.

Koppeling salarisadministratie NMBRS

Naast de salarisadministratiekoppeling met AFAS en Exact wordt de aankomende periode gewerkt om NMBRS hieraan toe te voegen. De wijzigingen die door de werkgever gedaan worden in NMBRS worden periodiek gesynchroniseerd waardoor dubbele invoer overbodig zal zijn. Tevens minimaliseert de koppeling ook de kans op fouten.

Verbetering huidige functionaliteiten

Hieronder een kleine opsomming van verbeterpunten waar aankomende periode aan gewerkt zal worden;

• Uitbreiding berekening Exclusief Pensioen Zwitserleven (leeftijdsbepaling)
• Volgorde bepaling voor werknemer polissen
• Toevoegen van een middelloon berekening binnen een Beschikbare premie regeling