Nieuwe front-end Benefits-Plaza

Wij zijn in de laatste fase beland van de ontwikkeling van het nieuwe front-end van Benefits-Plaza. Tijdens Keylane Forward! 2018 is het nieuwe front-end, met alle nieuwe technieken die daarmee samenhangen gepresenteerd. Naar verwachting zal de nieuwe werkgeveromgeving in Q1 2019 uitgerold worden.

Alle gebruikers die eerder zijn afgeweken van de standaard look and feel instellingen, zullen een voorstel ontvangen om in het nieuw front-end ook gebruik te maken van een eigen gepersonaliseerde omgeving met de keuze mogelijkheden. Via deze link kunt u de presentatie van Benefits-Plaza tijdens de Keylane Forward! 2018 nog een keer bekijken.