Mutatiestop Delta Lloyd PPPc

Vanaf heden worden de mutaties in dienst, salaris- en parttime wijzigingen niet door Delta Lloyd geaccepteerd i.v.m. de wettelijke aanpassingen en prolongatie van alle regelingen binnen hun systemen. Dit heeft als gevolg dat de verzonden mutaties vanuit Benefits-Plaza door Delta Lloyd zullen worden afgekeurd. Naar verwachting zal de mutatiestop duren tot begin april 2015.
Overige mutaties worden wel geaccepteerd en behandeld.

Hoe verwerkt u dit het beste in Benefits-Plaza:
Het is niet wenselijk om tot de afgegeven termijn de verzonden mutaties in mutatiebeheer bij de status ‘Behandeling bij verzekeraar’ te laten staan. Eveneens is het laten staan van mutaties onder de status ‘Te verzenden’ niet gewenst. Mutatieberichten voor andere verzekeringen zouden hierdoor niet verzonden kunnen worden.

De huidige mogelijkheden om de mutatie berichten aan te leveren zijn:

1. De mutaties invoeren en vervolgens nadat deze worden afgekeurd door Delta Lloyd aanvinken als afgehandeld in het mutatiebeheer. Wanneer de mutatiestop door Delta Lloyd wordt opgeheven zullen de mutaties opnieuw aangeleverd moeten worden. Dit zal buiten Benefits-Plaza om gecommuniceerd moeten worden. Wel is het mogelijk om vanuit Benefits-Plaza een overzicht te genereren van de nog te verzenden mutaties.

2. Het exporttype voor de berichten van de PPPc regeling wijzigen naar “Generiek Excel”. Hiermee deactiveert u de koppeling. De mutaties worden in dit geval per mail gecommuniceerd naar de contractbeheerder of een verwerkingsteam naar uw keuze. De mutaties kunnen na de stop worden opgepakt en verwerkt worden door Delta Lloyd.

Uiteraard kan deze wijze van aanleveren van mutaties niet zonder overeenstemming met Delta Lloyd. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met uw contractbeheerder dan wel een accountmanager om af te stemmen welke van de hierboven genoemde opties u gebruik zult maken.

In 2015 wordt in samenspraak met Delta Lloyd gewerkt aan een oplossing voor deze kwestie m.b.t. de mutatiestop.