Koppeling salarispakket ADP

Nog voor het einde van dit jaar wordt het mogelijk om een koppeling tot stand te brengen met het salarispakket ADP. Er is met ADP een iets afwijkende procedure afgesproken om deze koppeling te activeren. Zodra de koppeling gelanceerd is, zullen we u over deze procedure nader informeren. Houdt u er wel rekening mee dat ADP kosten in rekening brengt per gekoppelde werkgever. Ook hier zullen we u te zijner tijd nader over informeren.