Keylane Forward 2018- Bekijk hier de presentatie

Op de Keylane Forward 2018 klanten dag van dinsdag 18 september, in EYE Filmmuseum, Amsterdam is een sessie geweest waarbij vele nieuwe ontwikkelingen van Benefits-Plaza zijn gepresenteerd.
Bekijk hier de presentatie.

Na 6 jaar hebben wij ervoor gekozen om de werkgeversomgeving van Benefits-Plaza geheel opnieuw te bouwen en veel nieuwe technieken toe te passen. Een meest in het oog springende is de nieuwe look and feel, waarbij Benefits-Plaza vele malen overzichtelijker is geworden. Kort samengevat: de navigatiestructuur is aangepast, Html 4 naar Html 5 heeft een drop-down met meerdere selectie mogelijkheden, Benefits-Plaza is mobile device proof én de buttons als historie en ziek/herstel zijn verplaatst naar de deelnemer. De bedieningsschermen zijn overzichtelijker in blokken (widgets) naast elkaar geplaatst i.p.v. onder elkaar. Wij streven naar een oplevering in Q4 2018 en zullen u hierover tijdig informeren. Wij zullen u voorzien van handleidingen én er zullen tijdig afspraken worden gemaakt over maatwerk voor custom omgevingen. Belangrijk voor u is, om nu al na te denken over hoe u dit met uw eigen klanten wilt communiceren en in hoeverre u Benefits-Plaza wilt personaliseren naar uw eigen omgeving.

In de PowerPoint kunt u de verschillende style varianten bekijken en welke opties er in grote lijnen zullen komen om de omgevingen van u te personaliseren d.m.v. kleuren die we kunnen aanpassen of compleet eigen stylesheets te gaan maken.

Naast de nieuwe front-end is er gesproken over de Two Factor Authentication. Dit zal ook in Q4 worden gelanceerd. Hier zullen wij in aanvang een zacht beleid over voeren dat u zelf kunt instellen of u de oude manier (username/password) wilt behouden of naar het Two Factor Authentication wenst over te gaan. In de presentatie kunt u zien hoe dit werkt.

Voor het Two Factor Authentication gedeelte heeft gast spreker Clemens Bloemen (SSE) van Signicat (leverancier van Two Factor Authentication techniek) een demo gegeven over Mobile –ID en de voordelen van de Two Factor Authentication. Hier heeft hij uitgelegd hoe dit zal worden toegepast met Benefits-Plaza en waarom wij voor deze partij hebben gekozen en bijvoorbeeld niet voor Google.

Daarnaast is er gepresenteerd welke nieuwe salariskoppelingen in ontwikkeling zijn en de nieuwe werking van de werkgever retourkoppeling die aanstaande is.

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent over de nieuwe ontwikkelingen van Benefits-Plaza.