eBenefits is veroordeeld tot schadevergoeding

Op 2 juli 2014 heeft de rechtbank Den Haag Benefits-Plaza in het gelijk gesteld in de zaak tegen eBenefits.

De rechtbank oordeelde dat eBenefits inderdaad inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Benefits-Plaza, door het openbaar maken en verveelvoudigen van software componenten van het computerprogramma EblPro.

eBenefits is onder meer veroordeeld tot het onmiddellijk staken en het gestaakt houden van EblPro, tot vergoeding van de door Benefits-Plaza geleden schade als gevolg van de inbreuk en tot betaling van €500.761,98 aan dwangsommen.

Voor meer informatie verwijzen u naar het vonnis. Klik hier.