Clinics

Om te leren van de ervaringen van klanten, organiseerde Keylane in november wederom succesvolle clinics. Deze clinics, die over een tijdsbestek van vier weken plaats vonden, werden uitstekend bezocht!

We hebben tijdens de clinics de volgende onderwerpen over het voetlicht gebracht:

  • Salarisadministratie
  • Prolongatie
  • Log
  • Berekeningsstappen

Keylane kijkt tevreden terug op de interactie die tijdens de clinics ontstond tussen Keylane en de tussenpersonen, en tussen de tussenpersonen onderling. Het inzichtelijk maken van het mutatieproces op employee-benefitsgebied in combinatie met salarisadministratie-koppelingen, leverde veel positieve feedback op.

Naar aanleiding van de input van de adviseurs hebben we een document over de belangrijkste functionaliteiten van salarisadministratiekoppelingen uitgewerkt. Deze nieuwe hand-out over salarisadministratiekoppelingen kan als leidraad fungeren tijdens advies- en onderhoudsgesprekken bij werkgevers.

Ook is er uitgebreid stilgestaan bij praktijkvoorbeelden op het gebied van de berekeningsstappen en het log in Benefits-Plaza. Hier hebben zowel Keylane als de tussenpersonen veel van opgestoken.

Wij willen alle deelnemers hartelijk danken voor hun waardevolle bijdragen en feedback.